Palvelun sopimus- ja käyttöehdot työnhakijoille

Yleistä

Näitä yleisiä käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan PeiDei Oy:n tarjoaman PeiDei -työnhakupalvelun (jäljempänä PeiDei) ja käyttäjän (jäljempänä työnhakija) väliseen palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias.

Kun näissä ehdoissa puhutaan työnantajasta, tarkoitetaan sillä yritystä tai organisaatiota, joka on ilmoittanut tietonsa PeiDei -palveluun, ja joka etsii organisaatioonsa työntekijää. Työnantaja ei toimi kolmantena sopimusosapuolena tässä palvelussa, jonka tarkoituksena on anonyymin rekrytoinnin periaatteiden ja yhteensopivan palkkatoiveen mukaan saattaa työnhakija ja työnantaja yhteen. 

Palvelu on integroitu teknologiatoimittajana toimivan RX Enterprise Oy:n asiakasrekisteriin. Palvelu on välittömästi käytettävissä, kun kirjautuminen on onnistunut.

PeiDei -palvelu on työnhakijalle maksuton.

Palvelun tarkoitus ja tavoite

PeiDein tarjoamassa työnhakupalvelussa työnhakija voi hallinnoida omia tietojaan. PeiDei välittää työnhakijan itsensä antamat tiedot potentiaalisille työnantajille, jotta työnhakijalla on mahdollisuus työllistyä suoraan työnantajalle. Vain työnhakijan koulutukseen, osaamiseen, työkokemukseen, haettavan työpaikan sijaintiin, sekä palkkatoiveeseen liittyvät tiedot välitetään potentiaalisille työnantajille.

Työnhakijan tiedot toimitetaan työn tarjoajalle anonymisoituna, eli nimettömänä, ja ilman tarkkoja tietoja esim. aikaisemmista työnantajista. Tarkoituksena on, että työnantaja ei tiedä työnhakijan henkilöllisyyttä, ja että valinta tehdään osaamisen ja kokemuksen perusteella. 

PeiDei yhdistää työnhakijat ja työnantajat näiden yhteensopivien toiveiden ja tarpeiden perusteella. PeiDei tarjoaa työnantajille työnhakijoilta saatujen tietojen perusteella sopivia työnhakijoita haettuihin tehtäviin. 

Tarkoituksena on, että työnantaja löytää palvelun avulla potentiaalisia työnhakijaehdokkaita. Kun työnantaja on ilmoittanut kiinnostuksensa PeiDei-palvelussa, välittää PeiDei kiinnostuneen organisaation yhteystiedot työnhakijalle.

Mikäli työnhakija on kiinnostunut työstä, hän hyväksyy työhaastattelupyynnön PeiDei-palvelussa hänestä kiinnostuneen työnantajan kanssa, ja sopii itse mahdolliset jatkotoimenpiteet työllistymisensä edistämiseksi.

Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet 

PeiDein tarjoamassa palvelussa työnhakija voi hallinnoida omia tietojaan. Työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa itsestään totuudenmukaiset tiedot.

PeiDei voi ottaa käyttäjään yhteyttä työhaastattelun jälkeen kysyäkseen työnhaun etenemisestä. Työnhakijalla on työsopimuksen syntymisen jälkeen mahdollisuus saada palkkio vastaamalla PeiDei-palvelussa lisätietokysymyksiin.

Työnhakijalla on oikeus tehdä työsopimus työnantajan kanssa itsenäisesti, eikä PeiDei vaikuta, osallistu tai puutu sopimuksen sisältöön. Toivomme kuitenkin, että perehdyt oman alasi työehtosopimukseen huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä. Tämän palvelun käyttäjänä toimivat työnantajayritykset ovat sitoutuneet maksamaan työstä vähintään TES:n mukaisen palkan. Mikäli sinulle tarjotaan alasi työehtosopimuksen mukaista suositusta pienempää palkkaa, toivomme sinun ilmoittavan tästä meille.

PeiDei myöntää työnhakijalle oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Työnhakija ei saa jäljentää tai jakaa palvelun sisältöä missään muodossa.  

Työnhakija ei myöskään saa käyttää palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lain tai hyvän tavan vastaisesti.

PeiDei Oy:n oikeudet ja velvollisuudet, sekä vastuunrajoitukset PeiDei pyrkii tarjoamaan työnhakijalle työpaikkoja, jotka vastaavat työnhakijan itsensä antamia hakukriteereitä, eikä sillä ole velvollisuutta perustella valintojaan.

PeiDei ei vastaa työnantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, eikä myöskään mahdollisista virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamista seurauksista. 

Kun sinulle osoitettu mahdollinen työhaastattelu sovelluksessa ja olet hyväksynyt haastattelukutsun, PeiDei-palvelu saa tiedon sopimastasi haastatteluajankohdasta.  PeiDeillä on oikeus olla työnhakijaan yhteydessä ja kysyä työnhaun etenemisestä.

PeiDei ei toimi palvelussa työnantajana, eikä toimi henkilöstövuokrausperiaatteella, eikä näin ollen myöskään vastaa työnantajavelvoitteista. Tästä syystä PeiDei ei myöskään vastaa mahdollisista ongelmista uuden työnantajan kanssa, esimerkiksi työnhakuun, työsuhteeseen tai työsopimukseen liittyen. 

Sopijapuolet eivät vastaa toisiaan kohtaan mahdollisista välillisistä tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

PeiDei pyrkii pitämään palvelun käytettävissä, aina kun se on teknisesti mahdollista. Emme kuitenkaan voi taata, että palvelu toimii aina keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttöön ”sellaisena kuin se on”. PeiDei ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta. PeiDeillä on oikeus muokata tai muuttaa palvelua, sekä lopettaa tai sulkea palvelu, tai peruuttaa yksittäisen käyttäjän käyttöoikeus ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

 

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittelyn ehdot 

Osapuolet ymmärtävät, että PeiDei-palvelun toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista osapuolten kesken. 

PeiDein rooli on saattaa työnhakija ja työntekijä yhteen, ja toimia juridisesti vain yhteystietojen, sekä osaamiseen liittyvien tietojen välittäjänä.

PeiDeillä on oikeus luovuttaa työnhakijan tietoja työtä tarjoaville yritykselle tai organisaatiolle. Työnhakijan tiedot välitetään potentiaalisille työnantajille anonyymisti, eli nimettömänä, ja ilman tarkkoja tietoja esim. aikaisemmista työnantajista. 

Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on, ettei työnantaja tiedä työnhakijan henkilöllisyyttä ennen työhaastattelua, ja että valinta tehdään koulutuksen, osaamisen ja kokemuksen perusteella.  Huomioithan että työnhakijan henkilöllisyys on joissakin tapauksissa mahdollista päätellä myös pelkän koulutustaustan ja työkokemuksen perusteella, eikä PeiDei ole asiasta, tai sen mahdollisista seurauksista vastuussa. 

Työnantaja, joka saa PeiDein kautta tietosi, käsittelee henkilötietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä omaan lukuunsa ja on sitoutunut käsittelemään saamiaan luovuttamia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, eikä PeiDei ole vastuussa työtä tarjoavan yrityksen henkilötietojen käsittelystä. 

PeiDei huolehtii rekisterinpitäjänä omalta osaltaan asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä, sekä tietoturvasta. PeiDei ei kuitenkaan voi taata palvelun sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa. PeiDei ei vastaa mahdollisista palvelu kautta leviävistä haittaohjelmista, eikä myöskään vastaa työnhakijan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista tiedoista tai sisällöstä. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttöön ”sellaisena kuin se on”. PeiDei ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta. 

PeiDeillä on oikeus muokata tai muuttaa palvelua, sekä lopettaa tai sulkea palvelu, tai peruuttaa yksittäisen käyttäjän käyttöoikeus ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.