Tietosuojaseloste – Työnhakijat


Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PeiDei Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti.

Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Käsittelyn tarkoitukset

Keräämme tarvittavat henkilötiedot, jotta voimme tarjota käyttöönne PeiDei-rekrytointipalvelun. PeiDei-palvelun tarkoituksena on edistää työllistymistäsi.

Käytämme rekisterin tietoja sopimussuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, eli esimerkiksi yhteydenpitoon, palveluntuottamiseen ja palveluidemme markkinointiin, sekä PeiDei-palvelun uksen kehittämiseen ja sen toimivuuden varmistamiseen.

Onko tietojen antaminen välttämätöntä?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimimaan kanssanne ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat tiedot

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • työnhakualue
  • koulutustiedot
  • työkokemus (vuosimäärä ja ajankohta)
  • muut palveluun itse kirjaamasi tiedot.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään kolme vuotta sopimussuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, tai anonymisoidaan tietoturvallisella tavalla.

Mistä saamme tietosi

Keräämme henkilötietoja vain sinulta itseltäsi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jonka teemme kanssasi, kun liityt PeiDei-palvelun käyttäjäksi.

Tietojen luovuttaminen

PeiDei-palvelu

Palvelu toteutetaan Amazon Web Services -pilvipalveluna ja siitä kerätty tieto tallennetaan EU-alueella sijaitseviin palvelimiin. Yhteystiedot: Amazon Web Services EMEA Sarl, One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Dublin, Irlanti. Amazon Web Services -palvelun tietosuojakäytännöistä voit lukea tästä.

PeiDei-palvelualustaa hallinnoi ja kehittää ohjelmistopalveluita tarjoava RX Enterprise Oy. RX Enterprise Oy toimii yhteistyössä kanssamme ja tarjoaa PeiDei-palvelualustan. RX Enterprise Oy Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. +358 40 560 4612 s-posti: info@rxenterprise.fi.

Voimme käyttää toiminnassamme myös ohjelmistoalalla toimivia alihankkijoita tai palveluntarjoajia, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme, tarjoten meille palveluitaan tai osaamistaan, tai jotka suorittavat työtehtäviä puolestamme.

Tietojesi luovuttaminen potentiaalisille työnantajille

PeiDeillä on oikeus luovuttaa kaikki palveluun kirjaamasi työnhakuun liittyvät tiedot potentiaalisille työnantajille, eli yrityksille tai organisaatioille, jotka etsivät työntekijää PeiDei-palvelun kautta. Luovutamme vain työhön ja osaamiseen liittyvät tietosi. Emme luovuta eteenpäin tietoja, josta sinut voi suoraan tunnistaa. Tällaisia suoraan tunnistettavia tietoja ovat esimerkiksi nimi ja osoite. Huomioithan, että joissakin tapauksissa potentiaalisella työnantajalla on mahdollisuus päätellä henkilöllisyytesi koulutuksen ja osaamisen perusteella.

Tietojen luovuttaminen on välttämätöntä, jotta potentiaalisella työnantajalla on mahdollisuus tutustua koulutustaustaasi ja osaamiseesi, ja jättää sinulle yhteydenottopyyntö PeiDei-palvelun kautta. Yritykset, joille tietosi luovutetaan toimivat omalta osaltaan vastuullisina rekisterinpitäjinä ja käyttävät tietoja omaan lukuunsa.

Muut tilanteet, joissa tietojasi voidaan luovuttaa

Tietojasi voidaan luovuttaa myös lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme luovuttaa tietosi myös toteutuneen yrityskaupan jälkeen ostajalle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan

Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Kun teet sopimuksen kanssamme, annat sopimuksen teon yhteydessä samalla suostumuksesi automaattiseen päätöksentekoon, joka on osa PeiDei-palvelun toimintajärjestelmää.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit halutessasi pyytää meiltä jäljennöksen, tai saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää Tietosuojavastaavalle kirjallisesti. Tietosuojavastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite
tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta
029 566 6777

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona säilytettävät tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Suoraan tunnistettavien tietojen osalta käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkien yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, joilla varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja lainmukaisesti.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, tai kun henkilötietojen käsittelyssämme tapahtuu muutoksia. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.