Tietosuojaseloste – Viestintä, markkinointi ja yhteydenottopyynnöt


Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PeiDei Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme yrityksemme henkilötietojenkäsittelyä sellaisten yksityishenkilöiden ja yritysten edustajien osalta, jotka ovat kiinnostuneet palveluistamme, osoittaneet kiinnostuksensa yritystämme kohtaan tai ottaneet meihin yhteyttä.

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • yhteydenpito
 • palvelutarpeen kartoittaminen
 • tarjousten lähettäminen
 • markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen
 • kilpailuiden tai arvontojen järjestäminen

Onko tietojen antaminen välttämätöntä?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimimaan kanssanne ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat tiedot

 • etu- ja sukunimi
 • edustamasi yrityksen nimi ja y-tunnus
 • asema organisaatiossa
 • osoite
 • sähköpostiosoite

Tietojen säilyttäminen

Tietojasi säilytetään korkeintaan seitsemän vuotta siitä, kun olet viimeksi ollut meihin yhteydessä.

Mistä saamme tietosi

Keräämme tietoja pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Jos olet organisaation edustaja, voimme saada tietosi myös julkisesta järjestelmästä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Mikäli olet yksityishenkilö, henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Jos puolestaan olet yrityksen tai muun organisaation edustaja, keräämme tietosi oikeutetun edun perusteella.

Tietojen luovuttaminen

Emme pääsääntöisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietojasi kuitenkin voidaan luovuttaa lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme luovuttaa tietosi myös toteutuneen yrityskaupan jälkeen ostajalle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan

Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit halutessasi pyytää meiltä jäljennöksen, tai saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää Tietosuojavastaavalle kirjallisesti. Tietosuojavastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite
tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta
029 566 6777

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona säilytettävät tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, tai kun henkilötietojen käsittelyssämme tapahtuu muutoksia. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.