Tietosuojaseloste – Yhteistyökumppanit


Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PeiDei Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti.

Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Käsittelyn tarkoitukset

Yhteistyökumppanit -rekisteriin kerätään henkilötietoja yritysten edustajista tai yksityishenkilöistä, jotka jälleenmarkkinoivat PeiDein palveluita tai toimivat muuten yhteistyössä PeiDei Oy:n kanssa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin

  • yhteistyön toteuttaminen
  • yhteydenpito
  • yhteistyön ja palveluiden kehittäminen
  • maksaminen ja laskutus.

Onko tietojen antaminen välttämätöntä?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimimaan kanssanne ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat tiedot

  • etu- ja sukunimi
  • yritys ja y-tunnus
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • osoite ja laskutusosoite

Käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja henkilökohtaisten tietojesi sijaan.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään seitsemän vuotta tilikauden päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, tai anonymisoidaan tietoturvallisella tavalla.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Voimme saada tietosi myös julkisesta lähteestä tai organisaatiolta, jota edustat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jonka teemme sinun tai edustamasi organisaation kanssa. Jos saamme tietosi julkisesta lähteestä tai organisaatiolta jota edustat, on käsittelyperusteena oikeutettu etu.

Tietojen luovuttaminen

Netvisor -taloushallintojärjestelmä

Käytössämme on kotimainen Netvisor -taloushallintojärjestelmä Visma Solutions Oy, Villimiehenkatu 10, 53100 Lappeenranta. Järjestelmään tallennetaan vain laskussa näkyvät tiedot. Netvisorin henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä. Tallennamme tietojasi järjestelmään vain, mikäli lähetämme edustamallesi yritykselle tai organisaatiolle laskun, ja toimit asiassa yhteyshenkilönä.

Kirjanpidosta ja laskutuksesta vastaa Tilibic Oy

Tilibic Oy, Kalevankatu 20, 4. krs., 00100 Helsinki, s-posti: info@tilibic.fi, puh. 050 583 2755.

Muut tilanteet, joissa tietojasi voidaan luovuttaa

Tietojasi voidaan luovuttaa myös lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme luovuttaa tietosi myös toteutuneen yrityskaupan jälkeen ostajalle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan

Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit halutessasi pyytää meiltä jäljennöksen, tai saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää Tietosuojavastaavalle kirjallisesti. Tietosuojavastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite
tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta
029 566 6777

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona säilytettävät tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkien yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, joilla varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja lainmukaisesti.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, tai kun henkilötietojen käsittelyssämme tapahtuu muutoksia. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.