Tietosuojaseloste – Yritykset ja organisaatiot


Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla PeiDei Oy käyttää, kerää, suojaa ja tarvittaessa siirtää henkilötietoja luotettavasti ja turvallisesti.

Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti.

Käsittelyn tarkoitukset

Keräämme tarvittavat henkilötiedot, jotta voimme tarjota käyttöönne PeiDei-rekrytointipalvelun, jonka avulla voitte etsiä työntekijöitä yritykseenne tai organisaatioonne.

Käytämme rekisterin tietoja sopimussuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, eli esimerkiksi yhteydenpitoon, palveluntuottamiseen ja palveluidemme markkinointiin, sekä PeiDei-palvelun kehittämiseen ja sen toimivuuden varmistamiseen.

Onko tietojen antaminen välttämätöntä?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty toimimaan kanssanne ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme tarpeen mukaan seuraavat tiedot

  • etu- ja sukunimi
  • yrityksen nimi ja y-tunnus
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • osoite ja laskutusosoite
  • työkohteen sijainti
  • muut palveluun itse kirjaamasi tiedot.

Käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja henkilökohtaisten tietojesi sijaan.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään seitsemän vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Tämän jälkeen tiedot poistetaan, tai anonymisoidaan tietoturvallisella tavalla.

Mistä saamme tietosi

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Voimme saada tietosi myös julkisesta lähteestä tai organisaatiolta, jota edustat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tavanomaisesti sopimus, jonka teemme sinun tai edustamasi organisaation kanssa.

Voimme saada henkilötietosi myös julkisesta rekisteristä tai organisaatiolta, jonka lukuun toimit. Tällöin oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Tietojen luovuttaminen

PeiDei-palvelu

Palvelu toteutetaan Amazon Web Services -pilvipalveluna ja siitä kerätty tieto tallennetaan EU-alueella sijaitseviin palvelimiin. Yhteystiedot: Amazon Web Services EMEA Sarl, One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Dublin, Irlanti. Amazon Web Services -palvelun tietosuojakäytännöistä voit lukea tästä.

PeiDei-palvelualustaa hallinnoi ja kehittää ohjelmistopalveluita tarjoava RX Enterprise Oy. RX Enterprise Oy toimii yhteistyössä kanssamme ja tarjoaa PeiDei-palvelualustan. RX Enterprise Oy Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. +358 40 560 4612 s-posti: info@rxenterprise.fi.

Voimme käyttää toiminnassamme myös ohjelmistoalalla toimivia alihankkijoita tai palveluntarjoajia, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme, tarjoten meille palveluitaan tai osaamistaan, tai jotka suorittavat työtehtäviä puolestamme.

Käytössämme on Visma Oy:n Netvisor -taloushallintojärjestelmä

Visma Solutions Oy, Villimiehenkatu 10, 53100 Lappeenranta. Järjestelmään tallennetaan vain laskussa näkyvät tiedot. Netvisorin henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä.

Kirjanpidosta ja laskutuksesta vastaa Tilibic Oy

Tilibic Oy, Kalevankatu 20, 4. krs., 00100 Helsinki, s-posti: info@tilibic.fi, puh. 050 583 2755.

Tietojesi luovuttaminen työnhakijoille

PeiDeillä on oikeus luovuttaa kaikki yrityksesi rekrytointiin liittyvät tiedot PeiDei-palveluun tietonsa tallentaneille työnhakijoille. Tietojen luovuttaminen on välttämätöntä, jotta työnhakijalla on mahdollisuus tutustua tarjoamaasi työtehtävään ja ottaa yritykseenne yhteyttä.

Muut tilanteet, joissa tietojasi voidaan luovuttaa

Tietojasi voidaan luovuttaa myös lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme luovuttaa tietosi myös toteutuneen yrityskaupan jälkeen ostajalle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan

Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Kun teet sopimuksen kanssamme, annat sopimuksen teon yhteydessä samalla suostumuksesi automaattiseen päätöksentekoon, joka on osa PeiDei-palvelun toimintajärjestelmää.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit halutessasi pyytää meiltä jäljennöksen, tai saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää Tietosuojavastaavalle kirjallisesti. Tietosuojavastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme informoimaan tällaisessa tapauksessa myös meitä, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ohjeet ilmoittamiseen
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Sähköpostiosoite
tietosuoja@om.fi

Puhelinneuvonta
029 566 6777

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiversiona säilytettävät tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Suoraan tunnistettavien tietojen osalta käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkien yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, joilla varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja lainmukaisesti.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, tai kun henkilötietojen käsittelyssämme tapahtuu muutoksia. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.